اگر تحمل رقابت نداريد از كار دست بكشيد
 

تاریخچه کاربین طرح


شرکت " خدمات مهندسی صنایع کاربین طرح با مسئولیت محدود " در سال 1385 تحت شماره 289546 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. هدف از تأسيس اين شركت ارائه خدمات مشاوره مديريت ، افزايش بهره وري و بهبود عملكرد سازمانها ، شركتها و موسسات از طریق به کار گیری دانش روز ، تجربیات مدیران مجرب و بهره مندی از انگیزه نیروی انسانی جوان بوده است . مديران اين شركت برآنند تا با توكل بر خداوند متعال و تكيه بر تجارب گرانبها و دانش فني خود گامهاي بلندي را در راستاي آباداني ايران عزیز برداشته و فصل نویی را که در رضایتمندی مشتری گشوده اند توسعه بخشند

تاكيد اين شركت بر بهره مندی از دانش روز مديريتي و تجربه مدیران موفق در موسسات توليدي ، خدماتي ، بازرگاني و طرحهاي ملي و عمراني استوار مي باشد. اين رسالت از تجربه چندين ساله كارشناسي در پروژه هاي مختلف ناشي گرديده است. آنچه در مديريت طرحهاي بزرگ هميشه حائز اهميت بوده لزوم جامع نگري ، بررسي ارتباطات و تاثيرات متقابل زير سامانه هاي مختلف اجرایی مي باشد. در اين راستا شرکت کاربین طرح همواره بر تلفيقي بودن برنامه ريزي و اعمال كنترل و ايجاد سامانه هاي انعطاف پذير جهت مديريت ، توجه خاص مبذول داشته است

آنچه اکنون باعث افتخار مجموعه کاربین طرح و سربلندی خانواده آن شده ، موفقیت در عرصه ارائه خدمات مهندسی و مدیریت طرحهای متعددی در صنایع خودرو ، قطعه سازی ، عمران ، تاسیسات ، نفت و پتروشیمی ، صنایع برق و انرژی ، الکترونیک و کامپیوتر ، غذایی و دارویی و خدمات آموزشی بوده است . این مهم جز با تلاش خستگی ناپذیر همکاران و تاکید بر بهبود مستمر ، ممکن نگردیده است

 


ساختار کاربین طرح

ساختار سازمانی کاربین طرح به شیوه ای طراحی شده تا ضمن تمرکز بر تامین نیازهای مشتریان ، قابلیت رشد و توسعه کیفی در همه واحدها وجود داشته باشد . این ساختار علاوه بر ایجاد انعطاف پذیری
ادامه...
آموزش

ما معتقدیم در دنیای پر شتاب کسب و کار ، آموزش رکن اساسی توسعه و رشد شرکتها به شمار می آید. بر این اساس و با تاکید بر لزوم یادگیری مستمر شرکتها
ادامه...